Choose group (class):
ÅRSENHET I SAMFUNNSFAG 60 sp
Kursleder: Jan B. Bøe

Kurset gjennomføres i studieåret 2006-2007 som separate studiemoduler med egne eksamener.

Av disse modulene er to åpne for deltidsstudenter i samarbeid med FLEKS.

Disse to modulene er nærmere beskrevet i denne oversikten.
- Det norske samfunn – 10 studiepoeng
- Samfunnsfagdidaktikk med prosjektoppgave – 20 studiepoeng

For detaljert innhold - gå til menyvalg Study modules og vel året 2006-07.


Useful links: