OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Internationalization

This section is only available in Norwegian
Migrasjon er i høg grad et internasjonalt fenomen, noe som gjør det naturlig å arbeide på tvers av landegrensene med dette temaet. Parallelt med oppstarting av Migrasjonsprosjektet i Rogaland, var det tatt initiativ til et EU-prosjekt som skulle vurdere bruk av fjernundervisning og IKT i undervisning av migrasjon og interkulturelle relasjoner. Flere personer knyttet til migrasjonsprosjektet har deltatt i igangsettingen av dette arbeidet.
Flere av de ikke-norske kontaktene er medlemmer av organisasjonen AEMI - the Association of European Migration Institutions, som Det norske utvandrersenteret bidro til å stifte i 1991. AEMI har i dag 29 medlemmer i 18 land. Se mer om AEMI nedenfor.

From the annual report 2002:

7. INTERNASJONALISERING
7.1 MA MIGRATION – FELLES MASTERGRADSSTUDIUM
7.2 NETTVERKSSAMARBEID UNDER COMENIUS 3
7.3 ETTERUTDANNING FOR LÆRERE (COMENIUS 2)
7.4 AEMI – THE ASSOCIATION OF EUROPEAN MIGRATION INSTITUTIONS


Choose year:

 
  Print this page