OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Research

This section is only available in Norwegian
Migrasjonsprosjektet skal bidra til å markere Rogaland som et sentralt område for dokumentasjon, forskning, formidling og undervisning innenfor migrasjonshistorie. Prosjektet skal også bidra til å sikre forskning på doktorgradsnivå.

From the annual report 2002:

5. FORSKNING
5.1 DOKTORGRADSPROSJEKTER
  Nils Olav Østrem: Migrasjon Rogaland I Olav Tysdal: Migrasjon Rogaland II
5.2 ANNEN FORSKNING
  · Hans E. Aarek: Kvekerbevegelsen og utvandring · Kari Førre: Is not a sin in one place a sin in another place? · Hans Storhaug: Tilbakevandringen fra USA · Åse Elin Langeland: Adjusting to America · Nils Olav Østrem/D. D. Daatland: Migration to Canada – A Comparative Analysis · Hovedfagsprosjekter · Terje Garvik: Etableringen av Karmøyklubben i Seattle · Idar Ree: Utvandringa frå Stavanger 1903 og 1913 – ein studie i urban migrasjon · Ole Jone Eide: Framveksten av en utvandringskultur i Finnøy prestegjeld 1807-1840 · Mette Tveit: Tilbakevandring fra Karmøy fra Amerika i etterkrigstiden · Grethe Müller: Ekteskapsallianser mellom allierte 1940-1945 · Forskerforum Migrasjonshistorie


Choose year:

 
  Print this page