OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

Choose year:
TABLE OF CONTENTS

1. INNLEDNING
2. SAMMENDRAG
3. SAMORDNING AV REGIONALE RESSURSER (SAMARBEID MED REGIONALE PARTNERE)
3.1 Rogaland fylkeskommune
3.2 Stavanger kommune
3.3 Tysvær kommune
3.4 Karmøy kommune
4. MIGRASJONSPROSJEKTETS AVSLUTNING ? VEGEN VIDERE
4.1 FRA PROSJEKT TIL NETTVERK
4.2 MULIGHETEN FOR NYE PROSJEKTER
5. FORSKNING
5.1 DOKTORGRADSPROSJEKTER
  Nils Olav Østrem: Migrasjon Rogaland I Olav Tysdal: Migrasjon Rogaland II
5.2 ANNEN FORSKNING
  · Hans E. Aarek: Kvekerbevegelsen og utvandring · Kari Førre: Is not a sin in one place a sin in another place? · Hans Storhaug: Tilbakevandringen fra USA · Åse Elin Langeland: Adjusting to America · Nils Olav Østrem/D. D. Daatland: Migration to Canada – A Comparative Analysis · Hovedfagsprosjekter · Terje Garvik: Etableringen av Karmøyklubben i Seattle · Idar Ree: Utvandringa frå Stavanger 1903 og 1913 – ein studie i urban migrasjon · Ole Jone Eide: Framveksten av en utvandringskultur i Finnøy prestegjeld 1807-1840 · Mette Tveit: Tilbakevandring fra Karmøy fra Amerika i etterkrigstiden · Grethe Müller: Ekteskapsallianser mellom allierte 1940-1945 · Forskerforum Migrasjonshistorie
6. UNDERVISNING OG UTVIKLINGSARBEID
6.1 10 VT PÅBYGGINGSSTUDIUM/MELLOMFAGSTILLEGG I EUROPEISK UTVANDRERHISTORIE
6.2 ANNEN UTDANNING OG UTVIKLINGSARBEID
7. INTERNASJONALISERING
7.1 MA MIGRATION – FELLES MASTERGRADSSTUDIUM
7.2 NETTVERKSSAMARBEID UNDER COMENIUS 3
7.3 ETTERUTDANNING FOR LÆRERE (COMENIUS 2)
7.4 AEMI – THE ASSOCIATION OF EUROPEAN MIGRATION INSTITUTIONS
8. SAMARBEIDSPARTNERE
8.1 SAMARBEIDSPARTNERE I NORGE
8.2 EUROPEISKE PARTNERE
8.3 NORD-AMERIKANSKE SAMARBEIDSPARTNERE
8.4 PARTNERE OG MEDLEMMER I COMENIUS 3 TEMATISK NETTVERK «MIR: MIGRATION AND INTERCULTURAL REALATIONS»

 
  Print this page