OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Information letters

Information letters will appear here as they are added. Click the title to read the information letter.

INFO 4: Rapport: "Hvordan kan kildestoff og litteratur knyttet til migrasjonshistorie i skolen brukes?" Posted: 15-08-04
Rapport basert på kompetansehevingsmidler ved Høgskolen i Stavanger 2000-2001. Pubisert desember 2001. pdf-fil laget 2004.

INFO 3/2003: Årsmelding 2002 Posted: 22-03-04
Årsmeldinger følger vedlagt som pdf-fil (Acrobat).

INFo 2/2002: Årsmelding 2001. Posted: 28-09-02
Årsmeldinger følger vedlagt som pdf-fil (Acrobat).

INFO/1/2002: Årsmelding 2000 Posted: 28-09-02
Vedlagt årsmelding for 2000 i pdf-format (Acrobat).


 
  Print this page