MENY
Mainpage
Information Letters
Activities
Projects
Reports
Members
Help

MEMBER LOGIN
Name:
Pass:

 
Choose language:


Forskerforum - Migrasjon og Interkulturelle Relasjoner


Migrasjonsforum er et møtested for forsking på migrasjonsfenomenet i vid forstand.

De fleste medlemmene vil naturlig sokne til Universitetet i Stavanger, eller være forankret i Rogaland på ulike vis. Samarbeidspartner er Det Norske Utvandrersenteret (DNU).

Viktige internasjonale samarbeidspartnere er særlig tre europeiske 3 nettverk: :
(1) MIR: Migration and Intercultural Relations - A Challenge for European Schools Today (2002-2005) 101605-CP-1-2002-1-NO-COMENIUS-C3.
(2) LEARNING-MIGRATION - Learning about migration and intercultural relations in school and teacher training (2005-2008) 225585 - CP -1-2005-1- NO - COMENIUS – C3.

(3) AEMI: Association of European Migration Institutions


Les mer om Comenius 3 nettverk koordinert av Universitetet i Stavanger

Migrasjonsforums medlemmer vil f.eks. være mastergradsstudenter eller doktorgradsstudenter som trenger et seminar for framlegging av forskningsresultater. Andre medlemmer vil være personer som har startet opp eller ønsker å starte opp egne prosjekter innenfor fagfeltet, og som trenger et fagmiljø å høre til. Ytterligere, en viktig gruppe vil være fagpersoner knyttet til undervisning og formidling som ønsker å gjøre seg nytte av nærhet til forskning på migrasjonsfeltet.

Migrasjonsforum er et initiativ utgått fra Migrasjonsprosjektet i Rogaland, et flere-årig samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger, Det norske Utvandrersentreret, Rogaland fylkeskommunen, og kommunene Stavanger, Karmøy og Tysvær. Virksomheten er finansielt støttet av UiS og DNU. Viktig støtte er også kommet fra de europeiske nettverkene nevnt ovenfor.


Migrasjonsforum har beveget seg fra å være et rent migrasjonshistorisk miljø til å bli flerfaglig og med interesse for migrasjonsfeltet i hele dets bredde, både historisk og nåtidig. Les mer om prosjektene.

Migrasjonsforum arrangerer seminarer og andre møter for egen regning, eller inngår i samarbeid med andre partnere som er opptatt av å fremme forskning, undervisning og formidling på migrasjonsfeltet.

Meny-valget Activities inneholder referat av avsluttede seminarer samt vedlagte dokumenter fra presentasjoner. Referatene er ordnet for hvert år.
NB! Det er mangelfulle referater for seminarer fra og med våren 2004 og fram til våren 2005. Dette vil bli rettet opp i løpet av juni 2005.

Tilsvarende er meny-valget Information Letters ordnet for hvert år. Her finnes innkalling til ulike arrangementer og annen informasjon til forums medlemmer.

I meny-valget Members kan man se hvem som deltar i forums aktiviteter.

Disse internettsidene er åpne for alle. Passord er kun nødvendig ved innlegging av informasjon.

Oppdatert: 20. mai 2005
Linker videre:
  • Stiftelsen Internasjonalt Hus
  • Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter
    Museets på Hamar presentert via Museumsnett Norge.
  • Nasjonalbiblioteket (Utvandring)
    Utstilling, brev-samling, litteratur, video og audio
  • Det norske utvandrersenteret (DNU)
    Det norske utvandrersenteret ble etablert i 1986, og har som formål å foreta innsamling og formidling av dokumentasjon og informasjon om norsk utvandrerhistorie.
 

  Print this page