MENY
Mainpage
Information Letters
Activities
Projects
Reports
Members
Help

MEMBER LOGIN
Name:
Pass:

 
Aktiviteter

Choose language:

Meeting
PROGRAM FOR FORSKERFORUM: VÅREN 2007
Postet: 09-03-07
Program for vårens Forskerforum

Meeting
PROGRAM FOR FORSKERFORUM: HØSTEN 2005
Postet: 23-08-05
Program for høstens Forskerforum

Seminar
FORUM 34
26.05.2005
Postet: 21-06-05
Astrid Tollelfsen: Presentasjon av boka "Following the Waters - Voices from the Final Norwegian Emigration".

Seminar
FORUM 33
09.05.2005
Postet: 21-06-05
Johnnie Glad: "Norsk utvandring til Amerika sett fra et mormonsk perspektiv". Hans Storhaug: Registrering av Utvandrersenterets boksamling.

Seminar
FORUM 32
12.04.2005
Postet: 21-06-05
David Mauk: "Trading Cultures: Phases in Community. Development among Norwegian Americans in the Twin Cities."

Seminar
FORUM 31
04.0.2005
Postet: 21-06-05
Øyvind Gulliksen: "Immigrantens sjølbiografi som genre: Andreas Uelands Recollections of an Immigrant (1929)". Olav Tysdal: "Fra samarbeid til strid ? om forholdet mellom skandinavia-amerikanerne fra 1840-årene til 1905".

Seminar
SØLVI SOGNER OM UTVANDRINGA TIL NEDERLAND
02.03.2005
Postet: 21-06-05


Seminar
MANUSKRIPTSEMINAR
01.03.2005
Postet: 21-06-05
Manuskriptseminar v/Knut Kjeldstadli for master-/hovudfagsstudentar og andre.

Seminar
FORUM 30
21.02.2005
Postet: 21-06-05
Hilde Sollid: "Med språk på flyttefot". Dan Dyrli Daatland: "Orientering om prosjektutvikling innenfor temaene migrasjon og etnisitet".

Seminar
FORUM 29
29.11.2004
Postet: 21-06-05
Randi Gressgård:"Hvor Går Grensen Mellom Integrasjon Og Rasisme?"

Seminar
FORUM 28
25.10.2004
Postet: 21-06-05
Mathias Eide Satøen: "Virket amerikaemigrasjonen dempende på det politiske konfliktnivået i norske kommuner/lokalsamfunn?". Nils Olav Østrem: Skisser til to bokprosjekt om utvandringshistorie.

Seminar
FORUM 27
27.09.2004
Postet: 21-06-05
Geir Skeie: "Riv ned gjerdene og kryss grensene! - Ideer for et regionalt forskerfellesskap omkring migrasjon, flerkultur og internasjonalisering". Terje Garvik: Karmøy Club i Washington (hovudfagsprosjekt)

Seminar
FORUM 26
06.09.2004
Postet: 21-06-05
Hans Storhaug: "Stavanger - Europeisk kulturhovudstad i 2008 og prosjektet "Ungdom og Migrasjon". Mette Tveit: Tilbakevandring til Karmøy fra Amerika i etterkrigstiden (hovudfagsprosjekt).

Seminar
FORUM 25
07.06.2004
Postet: 21-06-05
Olav Golf: "Elling Eielsen: Vekkingspredikant, kyrkjeorganisator, skolepioner og utvandringsagitator". Grete Müller: "Ekteskapsallianser mellom allierte" (hovedfagsprosjekt, Univ i Oslo).

Seminar
FORUM 24
03.05.2004
Postet: 21-06-05
Hans Eirik Aarek: "Norsk utvandring til New Zealand". Kari G. Førre: "Fra europeisk til Amerikansk Lutherdom" (dr.grads-prosjekt).

Seminar
FORUM 23
14.04.2004
Postet: 21-06-05
Marianne Neerland Soleim: "Emigrasjon og etnisitet, den kvenske utvandringen fra Vadsø til Amerika 1860-1914". "Norsk kollektiv erindring og de sovjetiske krigsfangene i Norge 1941-45".

Seminar
FORUM 22
Måndag 09.02.2004.
Postet: 24-02-04
1. Karl Jakob Skarstein: "Rogalendinger i Lincolns hær". 2. Nils Olav Østrem: "Orientering om Joint Master i Migration and Intercultural Relations". 3. Idar Ree - Presentasjon av semesteroppgåver i fordjupingsemnet 'Europeisk migrasjonshistorie'.

Seminar
FORUM 21
Mandag 01.12.2003.
Postet: 24-02-04
1. Hans Storhaug: "Med fokus på migrasjon og kultur: European Cultural Route og Stavanger 2008". Audun Rosland: "Faner og fanebruk i frilynde ungdomslag - eit migrasjonsperspektiv".

Seminar
FORUM 20
Mandag 03.11.2003.
Postet: 24-02-04
1. Olav Tysdal "Noen aspekter ved Skudenes migrasjonshistorie sett i et økonomisk, sosialt og kulturelt perspektiv". 2. Trond Sviland: "A comparative study of migration of 'husmenn' from Norway and 'crofters' from Scotland to North America in the 19th century".

Seminar
FORUM 19
Mandag 13.10.2003.
Postet: 24-02-04
1. Kristin Kavli Adriansen: "Søster Elisabeth Fedde - et lysende håp blant nødstilte og syke nordmenn i Brooklyn" 2. Marit Osland: "Norske kvinner som emigrantar og bufaste, på prærien og i Bjerkreim, på slutten av 1800-talet"

Seminar
FORUM 17
Mandag 1.9.2003.
Postet: 24-02-04
1.Gunnar Siqveland: "Migrasjon som samfunnsøkonomisk fenomen". 2. Johan Weltzien: "Britisk innvandring til Stavanger-regionen 1970-2000".

Seminar
Avslutningsseminar: Migrasjonsprosjektet i Rogaland
Onsdag 18. juni, 2003, kl. 10 - 12
Postet: 24-02-04
Prof. Knut Kjeldstadli, Univ. i Oslo: "Norsk innvandringshistorie - et bokprosjekt, et medieprosjekt og et kulturprosjekt med mange partnere". Hans E. Aarek: presentasjon av boka "Migrasjon som kultur".

Seminar
FORUM 16
MANDAG 26.5.2003.
Postet: 24-02-04
1. Arnvid Lillehammer: "Reisande i Noreg i tidleg nytid (1500-1800). Ei etnisk eller ei sosial gruppe?" 2. Per Asbjørn Holst: "De to neste bindene i serien om Emigrasjonslitteratur (Del 3: Historie, og Del 4: Stavanger.

Meeting
Møte i Forum for historie, kultur og samfunn
Onsdag 2. april, 2003.
Postet: 24-02-04
Nils Olav Østrem - "Utvandrarkultur". Fellesarrangement.

Seminar
Forum 15
Fredag 25. april
Postet: 24-02-04
Don MacRaild, University of Northumbria at Newcastle. Tema: aktuell migrasjonshistorisk forskning i UK. Sted: Det norske utvandrersenteret, kl. 17-19.

Seminar
Forum 14
17.3.2003.
Postet: 24-02-04
1: Terje Garvik: "Etableringen av Karmøy Club i Washington (Seattle)". 2. Grethe Müller: "Ekteskapsallianser mellom allierte 1940-1945".

Seminar
FORUM 13
17.2.2003
Postet: 24-02-04
1: Arne Neset: “Amerikabilder”. 2: Mette Tveit: “Tilbakevandring til Karmøy”.

Seminar
FORUM 12
13.1.2003
Postet: 23-02-03
1: Kari Førre, Høgskolen i Stavanger: “Is not a sin in one place a sin in another place?”

Seminar
FORUM 11
02.12.2002
Postet: 24-01-03
1: Idar Ree: ”Utvandringa frå Stavanger 1903 og 1913 – ein studie i urban migrasjon” .----- 2: Tove Lofthus, Trondheim: ”Agrar motstraumsflytting. Frå by til gard og distrikt – motstraumsmigrasjon i eit ressursperspektiv” .

Seminar
FORUM 10
23.10.2002
Postet: 24-01-03
Anna Lindkvist: “Å- her er en herlig provins til landet lagt!” “Inre kolonisation mot emigration i 1900-talets Norge och Sverige:”

Seminar
FORUM 9
23.9.2002
Postet: 23-10-02
Jeff Guy, University of Natal (Durban): "An Overview of South African history with particular weight on migration".

Seminar
FORUM 8
16.8.2002
Postet: 17-12-02
1: Jostein Molde, NTNU/Landslaget for lokalhistorie: ” "Nytten av bibliografier i migrasjonsstudier - et eksempel fra hjemlig forskning". ----- 2: Dan Dyrli Daatland, HiS: ”Etablering av Socrates/Comenius tematisk nettverk ”Migrasjon og interkulturelle relasjoner” – mål og arbeidsmåter”.

Seminar
FORUM 7
3.6.2002
Postet: 17-12-02
1: Per Inge Bøe: ”Utvandringen fra Åfjord og Snåsa 1865-1915. En komparasjon”. ----- 2: Kari Førre: “Is not a sin in one place a sin in another place?” (Om religiøst liv i det norske Amerika. Nytt prosjekt).

Seminar
FORUM 6
25.4.2002
Postet: 17-12-02
1: Ruzica Cicak-Chand, Zagreb, Kroatia: ” A general survey of the causes and consequences of the mass migration from South-Eastern Europe” . ----- 2: Armando Oliveira (Lisboa): "From Immigrant to Ethnic Group” + "Young Portuguese and Portuguese descendants in Canada".

Seminar
FORUM 5
21.3.2002
Postet: 17-12-02
1: Knut Kjellstadli: ”Norsk innvandringshistorie – presentasjon av prosjekt” . ---- 2: Hans Storhaug: ”Tilbakevandring – en prosjektskisse”. ----- 3: Stein Sæther (Spansk Amerika - presentasjon av doktorgradsarbeid).

Seminar
FORUM 4
11.2.2002
Postet: 17-12-02
1: Ole Jone Eide, Univ. i Bergen/DNU: "Framveksten av en utvandringskultur i Finnøy prestegjeld 1807-1840. En studie av etablering, indre struktur og ytre påvirkning på en gruppe emigranter i den tidligste fasen av norsk utvandring til Amerika". ----- 2: Rebeka Mesaric, Kroatia: ”Croats in Diaspora”.

Seminar
FORUM 3
10.12.2001
Postet: 17-12-02
1: Olav Tysdal: "SKUDENESDATABASEN - et verktøy for å kaste nytt lys over utvandringen fra Karmøy til Nord-Amerika. Presentasjon av noen analyseresultater." ----- 2: Idar Ree: Hovedfagsprosjekt om utvandring fra Stavanger til USA.

Seminar
FORUM 2
22.10.2001
Postet: 17-12-02
1: Åse Elin Langeland: "Adjusting to America. A Study in "Kvinden og Hjemmet": A Monthly Journal for the Scandinavian Women in America, 1888 - 1947." ----- 2: Terje Garvik: "Etableringen av Karmøyklubben i Seattle".

Seminar
FORUM 1
28.5.2001
Postet: 23-10-02
Nils O. Østrem: "Migrasjon Rogaland. Ei samanliknande undersøkjing av utvandring frå Skjold prestegjeld 1836-1914."

 

  Print this page